IET (Intergrated Energy Therapy)®

Wat is IET (Interated Energy Therapy®

Integrated Energy Therapy® (ook wel IET genoemd) is een bijzondere en krachtige energiebehandeling, waarbij blokkades en klachten zowel op lichamelijk, emotioneel, mentaal als ook op karmisch niveau kunnen worden losgelaten. In ons leven hebben we dagelijks te maken met verschillende emoties zoals b.v. boosheid, angst, verdriet, stress, machteloosheid, etc.
Dit soort emoties worden normaal gesproken direct verwerkt. Maar soms is het te veel en te heftig. Dan blijft er een overschot aan emoties achter in het geheugen van onze cellen. 

Een behandeling duurt ongeveer 1½ uur.
Deze behandeling werkt door je kleding heen. 
Ik werk samen met de Engelen op 12 verschillende plaatsen van op het lichaam. 

Zo werk je achtereenvolgens op;

 • Schuldgevoel en de illusie afgescheiden te zijn van al het Goddelijke
 • Wantrouwen;
 • Schaamte en beperkte: zelfexpressie, creatieve expressie, spirituele trots, trots op jezelf,
 • Bedreiging en je niet gesteund voelen
 • Alle moetens, alles wat je moet van jezelf en/of van anderen
 • Verdriet, verlies, verraad, verlatenheid
 • Boosheid, niet geuite, opgekropte, ingeslikte boosheid, wel geïrriteerd maar niets gezegd
 • Boosheid, geuite boosheid, woedend, razend, tierend
 • Stress, Machteloosheid, Krachteloosheid
 • Angst, algemene angst en de angst om niet goed genoeg te zijn.
 • Angst, voor eigen grootsheid en om stappen te ondernemen richting je Zieledoelen.

En wat daarvoor in de plaats komt is achtereenvolgens:

 • Onschuld, uitstekende verbinding met al 't Goddelijke
 • Vertrouwen
 • Spirituele trots = uitdragen van je spiritualiteit, uitstekende zelfexpressie, uitstekende creatieve expressie, trots op jezelf
 • Je gesteund voelen
 • Vrijheid
 • Liefde
 • Vergeving
 • Vergeving
 • Gemak, bij machte zijn en in je kracht staan
 • Veiligheid en bescherming en actie om stappen te ondernemen richting je zieledoelen.