Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN Welgemoedapeldoorn

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Welgemoedapeldoorn verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Welgemoedapeldoorn, of om een andere reden persoonsgegevens aan Welgemoedapeldoorn verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijkevoor de verwerking van de persoonsgegevens is: Welgemoedapeldoorn, Chroomweg 11 te Apeldoorn, KVK 71328971. De praktijk is bereikbaar via de mail info@welgemoedapeldoorn of op 06-30970176.

2. Welke gegevens verwerkt Welgemoedapeldoorn en voor welk doel

2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig) c) telefoonnummer,  e-mailadres,

e) Voor – en na foto’s van faceliftbehandeling, foto’s van classes die ik geef.

2.2 Welgemoedapeldoorn verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Welgemoedapeldoorn;

d) Foto’s kunnen worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Welgemoedapeldoorn gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Welgemoedapeldoorn.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen 

Welgemoedapeldoorn verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Welgemoedapeldoorn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Welgemoedapeldoorn gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van Welgemoedapeldoorn kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Welgemoedapeldoorn zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Welgemoedapeldoorn je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Welgemoedapeldoorn via mail info@welgemoedapeldoorn of op 06-30970176. 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/